Waarschuwing:

U staat op het punt om een gevangenissimulator te betreden. Om de veiligheid van u en uw pc te
waarborgen is het nodig een aantal voorzorgsmaatregelen te nemen:

_ - = !!! = - _

__ Sla alle niet-opgeslagen gegevens op __

__ Schakel uw Pop-Up Blocker UIT __
(zoals google-toolbar en msn-toolbar)

__ Zorg dat u FlashPlayer geïnstalleerd hebt __

__ Zorg dat uw antivirusSoftware up-to-date is __

\ - = !!! = - /

Wanneer u al deze maatregelen heeft genomen kunt u de simulator betreden:

||Klik hier||

 

 

Disclaimer:
De maker van de gevangenisSimulator kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor welke schade
dan ook, opgelopen door, of naar aanleiding van het bezoeken van deze pagina .